ALAP ÉS KITERJESZTETT ÜZEMORVOSI VIZSGÁLAT

Az egészséges és motivált alkalmazott munkateljesítménye jobb. Ha a munkavállaló azt érzi, hogy fontos a cége számára, akkor lojalitása magasabbá válik. Szánjon Ön is időt munkatársai orvosi ellenőrzésére, motiválja kollégáit és csökkentse a betegállományban töltött időt!

Alap üzemorvosi vizsgálat

B: 14.500 Ft/fő C: 12.500 Ft/fő D: 10.500 Ft/fő
  • Anamnézis
  • Fizikális vizsgálat – vérnyomásmérés
  • Üzemorvosi alkalmasság kiadása
Üzemorvosi szakellátói vizsgálat (előre utalással)

14.000 Ft
Kiterjesztett üzemorvosi vizsgálat

B: 17.500 Ft/fő C: 15.500 Ft/fő D: 13.500 Ft/fő
  • Anamnézis
  • Fizikális vizsgálat – vérnyomásmérés
  • 12 elvezetéses EKG
  • Laborvizsgálat igényelhető
  • Üzemorvosi alkalmasság kiadása

Az Ön cégének dolgozói melyik kategóriába tartoznak?

“A” kategóriájú foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók a bányászat, kohászat fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át. Ebbe az osztályba sorolandók még a rákkeltőkkel exponáltak, a sugárzó anyagokkal, ismeretlen (mérgező hatásuk szempontjából kivizsgálatlan) anyagokkal dolgozók, állatkísérletes munkakörökben foglalkoztatottak, korkedvezményre jogosító munkakörökben foglalkoztatottak, munkaidő-kedvezményre jogosító expozícióban alkalmazott munkavállalók, a vasúti közlekedésben a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggő, a légi és vízi közlekedésben szakszolgálati vizsgához kötött munkakörökben alkalmazott munkavállalók, függetlenül a tevékenység ágazati osztályától.

“B” kategóriájú foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók azok a munkavállalók, akik a mezőgazdaság, vadgazdálkodás és erdőgazdálkodás, építőipar, élelmiszerek és italok gyártása, dohánytermékek gyártása, textíliák gyártása, ruházati termékek gyártása, szőrmekikészítés és -festés, bőrkikészítés, bőrtermékek és lábbeli gyártása, fafeldolgozás, kőolaj-feldolgozás és kokszgyártás, vegyi alapanyagok és termékek gyártása, gumi és műanyag termékek gyártása, nemfém ásványi termékek gyártása, nyersanyag visszanyerése hulladékból, szárazföldi és csővezetékes szállítás, vízi szállítás, légi szállítás, bútorgyártás, egészségügyi és szociális ellátás, állategészségügyi tevékenység, nyomdaipari termékek gyártása fizikai munkaköreiben dolgoznak, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a “B” foglalkozás-egészségi osztályt indokló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

“C” kategóriájú foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók azok a munkavállalók, akik az “A” foglalkozás-egészségi osztályba nem tartozó ág, ágazat, szakágazat ipari-, szolgáltató-, kutató-, számítástechnikai tevékenységgel kapcsolatos fizikai munkakörei, valamint azon nem fizikai munkakörök munkavállalói, akik a “C” foglalkozás-egészségi osztályt indokoló munkakörnyezetben töltik munkaidejük több mint 50%-át.

“D” kategóriájú foglalkozás-egészségi osztályba sorolandók azok a munkavállalók, akik kutatási-, szervezési-, kulturális-, oktatási- valamint egyéb adminisztratív tevékenységeznek, továbbá az “A”, a “B” és a “C” foglalkozás-egészségi osztályba sorolt tevékenységek nem fizikai munkaköreiben dolgozó, más osztályokba nem sorolt munkavállalói.


KAPCSOLAT

+36 30 927 45 55
8200 Veszprém, Kiskőrösi u. 72.